Mast restauratie 'Trintella'


De mast van een Trintella is hol en het is belangrijk dat de afwatering open blijft. Hiervoor zit een opening in de mastvoet en is de voet iets schuin gemaakt waardoor het water er altijd uit kan. Bij oude masten kan deze afwatering verstopt raken en daarbij werden de delen van de mast vroeger gelijmd met een lijmsoort die over de jaren is verdroogd. Hierdoor wordt inwatering en rotting een probleem zoals bij deze mast. Als dit tijdig wordt ontdekt is dit nog prima te herstellen.